Sviatok vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda oslávi 13. Šengenský poludník ďalšími troma koncertami. Už ráno o 9:00 sa v krásnom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Jasove na ZÁVEREČNOM GALAKONCERTE predstaví Medzinárodný orchester Šengenský poludník a sólisti košickej opery Michaela Várady, Gabriela Hübnerová, Stanislav Rusyn a Marián Lukáč. Pod taktovkou riaditeľa festivalu Igora Dohoviča odznie jedinečný Omša G-dur nemeckého skladateľa obdobia romantizmu Franza Schuberta. Rovnaká skladba umocní duchovnú stránku dnešné významného sviatku aj podvečer o 17:45 v Kostole sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Sólistov bude sprevádzať organizátor festivalu, sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS.

K dobrej atmosfére sviatočného dňa prispeje aj Tanečný dychový orchester KLASIK BAND z košickej ZUŠ na Jantárovej ulici pod vedením Jána Samselyho. Známe a populárne melódie v podaní mladých hudobníkov a speváčok Emy Andelovej a Terézie Ľašovej potešia obyvateľov obce Kazimír v tamojšom amfiteátri o 16:00.