Šengenský poludník nerád oznamuje, že z technických príčin sa na neurčito odkladá program festivalu v pondelok 8. júla – seminár „Spoluprácou k novým objavom“ o vzdelávaní a spolupráci mladých umelcov a festivalový koncert v Kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP s Akademickým zborom Lekárskej univerzity v Lubline. O novom termíne vás budeme včas informovať.