Prvými koncertami začína v poslednom júnovom týždni už 16. ročník Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov ŠENGENSKÝ POLUDNÍK, ktorý z verejných zdrojov podporil aj  Fond na podporu umenia a mesto Košice a organizuje ho mládežnícky orchester MUSICA IUVENALIS. Počas dvoch týždňov prinesie do Košíc a okolia 14 koncertov a podujatí, na ktorých sa predstaví viac ako 300 mladých hudobníkov zo šiestich krajín.

Aktuálny ročník bude jedinečný aj v tom, že jeho súčasťou budú aj tri koncerty v spolupráci s Európskou federáciou amatérskych orchestrov – EOFed. „Aj vďaka tejto spolupráci s EOFed  uvidia diváci na našich koncertoch mládežnícke symfonické, ale aj komorné zoskupenia z Belgicka, Estónska, Maďarska či jedinečný Tamburový orchester z Chorvátska. A košický Dom umenia bude aj miestom otváracieho koncertu tejto spolupráce, ktorá bude po koncertoch v Košiciach a okolí pokračovať dvoma koncertami v Budapešti,“ hovorí riaditeľ festivalu Igor Dohovič.

Na festivalových koncertoch Šengenského poludníka 2024 sa predstavia Komorný orchester Jánosa Lavottu a komorný orchester Pécs Strings z Maďarska, Študentský symfonický orchester mesta Louvain-La-Neuve z Belgicka, Symfonický orchester Hudobnej školy v Talline a Symfonický orchester Hudobnej školy vo Viljandi z Estónska, Tamburový orchester Rapsodija z Chorvátska a Akademický zbor Lekárskej univerzity z Lublin z Poľsko. Slovensko budú zastupovať Orchester Edevard, Miešaný spevácky zbor Technickej univerzity v Košiciach Collegium Technicum, Klasik Band ZUŠ Jantárova v Košiciach a samozrejme organizátor festivalu, Sláčikový orchester Musica Iuvenalis, pre ktorý je tohtoročný Šengenský poludník výnimočný.

Práve počas festivalu sa uskutočnia aj oslavy 60. výročia vzniku nielen v Košiciach populárneho orchestra. Tomuto významnému jubileu bude venovaný špeciálny festivalový koncert v stredu 3. júla v Premonštrátskom kostole v Košiciach. Súčasných hráčov orchestra by mali na pódiu doplniť podľa umeleckého vedúceho a dirigenta Igora Dohoviča ich mnohí starší predchodcovia, ktorých na oslavy pozývali.

Tradičným vrcholom festivalu bude v nedeľu 7. júla Záverečný galakoncert v Premonštrátskom kostole na Hlavnej ulici v Košiciach. „Program galakoncertu je venovaný Roku českej hudby, ktorý pri príležitosti 200. výročia narodenia Bedřicha Smetanu oslavuje celý hudobný svet. Opäť prinesieme jedinečné vokálno-inštrumentálne dielo, ktorým sú Biblické piesne Antonína Dvořáka. Zaznejú v jedinečnej úprave ako svetová premiéra v podaní sólistu Opery Národného divadla Košice Mariána Lukáča, orchestra Musica Iuvenalis a dvoch speváckych zborov – Akademický zbor Lekárskej univerzity z poľského Lublinu a  Collegium Technicum,“ priblížil program záverečného galakoncertu Igor Dohovič. Festivalové koncerty okrem Košíc zaznejú aj v Bohdanovciach, Kechneci a Trstenom pri Hornáde. Vstup na všetky festivalové koncerty je voľný.

Aj v tomto roku je súčasťou festivalu seminár „Spoluprácou k novým objavom“ o vzdelávaní a spolupráci mladých umelcov. Ten sa spolu s následným koncertom uskutoční v dvoch termínoch – v pondelok 8. júla v Košiciach v spolupráci so Spojenou školou sv. košických mučeníkov a v utorok 30. júla v Zlatej Idke v spolupráci so Zväzom skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku.

Šestnásty Šengenský poludník uzavrú v druhej polovici októbra dva mimoriadne koncerty Mládežníckeho orchestra Konzervatória z izraelského mesta Yavne.