Jedinečnou atmosférou dýchal Záverečný galakoncert festivalu v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Jasove. Omšou G-dur F. Schuberta v podaní sólistov Michaely Várady, Gabriely Hübnerovej, Stanislava Rusyna a Mariána Lukáča a Medzinárodného orchestra Šengenský poludník pod taktovkou Igora Dohoviča. Galakoncert bol súčasťou slávnostnej svätej omše celebrovanej opátom Rádu Premonštrátov Martinom Ambrózom Štrbákom.

VIDEOZÁZNAM