Najväčšie pútnicke miesto a najstaršia bazilika minor gréckokatolíkov na Slovensku v Ľutine sa v sobotu 3. júla stala ďalším novým miestom na mape festivalových koncertov Šengenského poludníka. Duchovno, ktoré na tomto mieste dýcha zo všetkých strán, umocnila jedna z najkrajších vokálno-inštrumentálnych skladieb hudobnej literatúry – Omša G-dur Franza Schuberta v podaní sólistov košickej opery Michaely Várady, Gabriely Hübnerovej, Stanislava Rusyna, Mariána Lukáča a sláčikového orchestra Musica Iuvenalis pod taktovkou riaditeľa festivalu Igora Dohoviča. Neopakovateľnú atmosféru povznášajúcu ducha s umelcami a veriacimi prežíval aj metropolita gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, arcibiskup Ján Babjak. Premiéru mal festival aj v Lipanoch, kde sa tiež Rímskokatolícky chrámom sv. Martina niesli krásne tóny Schubertovej hudby.

Po ročnej odmlke sa festival vrátil aj do Vysokých Tatier a do programu Tatranského kultúrneho leta prispel koncertom jediného zahraničného hosťa, Sliezskeho komorného zboru AD LIBITUM.