18.30 – Kaviareň „Od srdca“, Hlavná ul., Košice, (pri Nám. Maratónu Mieru

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Košice, Slovensko