9. 4. 2017 – nedeľa

MIMORIADNY KONCERT

17.00 – Kostol Premonštrátov, Hlavná ul. Košice

Kyjevský municipálny detský zbor ŠČEDRYK, Kyjev, Ukrajina

25.6.2017 - nedeľa

19.00 – Katedrálny chrám Povýšenia sv. kríža, Užhorod, Ukrajina

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Košice, Slovensko

30. 6. 2017 – piatok

 OTVÁRACÍ KONCERT KOŠICKÉHO KULTÚRNEHO LETA

20.00 –  Mestský park Košice

Poľský orchester filmovej hudby

Komorný zbor AD LIBITUM a Miešaný spevácky zbor HARMONIA Sliezskej univerzity, Poľsko

v spolupráci s Mestom Košice

1. 7. 2017 – sobota 

17.00 -  Reformovaný kostol, Svinica v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko

Komorný zbor AD LIBITUM a Miešaný spevácky zbor HARMONIA Sliezskej univerzity, Poľsko

19.00 – Kongresová sála, Hotel Titris, Tatranská Lomnica

Orchester ľudových nástrojov hudobného učilišťa, Užhorod, Ukrajina 

2. 7. 2017 - nedeľa 

11.00 – Kulturpark, Košice – Budova Bravo

Seminár a workshop pre dirigentov a verejnosť

Komorný zbor AD LIBITUM a Miešaný spevácky zbor HARMONIA Sliezskej univerzity, Poľsko

Miešaný spevácky zbor JEVSHAN, Ľvov, Ukrajina  

16.00 - Kostol Premonštrátov. Hlavná ulica, Košice

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT FESTIVALU

G. Rossini – Petite messe solennelle, sv. omša

Sólisti : L. Knoteková, M. Havryljuk,

M. Kutsenko, M. Gurbaľ, J. Grejtáková

Medzinárodný zbor « Šengenský poludník »

Dirigent : Igor Dohovič 

16.00 – Altánok v parku, Tatranská Lomnica

Tanečný dychový orchester Klasik band, Košice, Slovensko 

19.00 – areál Kúpeľov a. s., Nový Smokovec

Tanečný dychový orchester Klasik band, Košice, Slovensko 

20.45 – SVIEČKOVÝ KONCERT

Verejná knižnica J.Bocatia, nádvorie Barkóczyho paláca, Hlavná 48.

Orchester ľudových nástrojov hudobného učilišťa, Užhorod, Ukrajina

3. 7. 2017 – pondelok 

18.00 – Kostol sv. Petra a Pavla,  Nový Smokovec

Komorný zbor AD LIBITUM a Miešaný spevácky zbor HARMONIA Sliezskej univerzity, Poľsko

 18.00 -  sv. Omša, 18.45 – koncert – Farský kostol sv. Michala, archanjela,

Košice – MČ Poľov

Miešaný spevácky zbor JEVSHAN, Ľvov, Ukrajina

4. 7. 2017 – utorok

 17.45 – Kostol sv. Petra a Pavla,  Nový Smokovec

Miešaný spevácky zbor JEVSHAN, Ľvov, Ukrajina

17. 7. 2017 – pondelok

 19.00 – MIMORIADNY KONCERT

Dóm sv. Alžbety, 

Chlapčenský zbor Pacific Boychoir Academy, Kalifornia, USA