Je absolventkou klavírneho oddelenia Termopiľského štátneho hudobného učilišťa S. Krušelnickej (2002) a vokálnej fakulty Národnej hudobnej akadémie Ukrajiny P. I. Čajkovského v Kyjeve v triede národných umelkýň Ukrajiny, profesoriek Haliny Tuftinej a docentky Ľudmily Jurčenko. Počas štúdií účinkovala v operných inscenáciách Operného štúdia akadémie, v roku 2011 sa stala sólistkou Kyjevského municipálneho akademického divadla opery a baletu pre deti a mládež. Od roku 2016 je sólistkou Štátneho divadla Košice. Získala viacero ocenení na medzinárodných súťažiach na Ukrajine, pred necelým rokom získala aj druhé miesto na prestížnej Medzinárodnej speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch.