Zbor AD LIBITUM bol založený v roku 19í9 pri Bazylyke narodenia v Pszowe. Členmi zboru sú absolventi Hudobného oddelenia Sliezskej univerzity z Katowic. Zbor získal množstvo ocenení aj na zahraničných aj domácich súťažiach, festivaloch. Účinkoval v Európe,  Ázii. Je organizátorom festivalov. Pravidelne spolupracuje s profesiónalnymi orchestrami , s ktorými vykonáva najväčšie a najslávnejšie vokálno- inštrumentálne diela. Umeleckým vedúcim a dirigentom je Izabela Zielecka-Panek.