Zbor Sväto-Pokrovského chrámu z mesta Užhorod bol založený v roku 2005 ako chrámový zbor. Zakladateľmi sú hudobní nadšenci, profesionálni aj amatérski umelci, učitelia a študenti hudby a spevu z mesta Užhorod. Zbor sa pravidelne zúčastňuje na nedeľných bohoslužbách, rôznych cirkevných udalostiach.

Umelecký vedúci: Ondrás Tazinger