Študentský symfonický orchester vznikol v roku 2013 na základe iniciatívy Kultúrneho centra mesta Brzeg. Členmi orchestra sú absolventi Akadémie umení z Wroclawi, ako aj študenti konzervatórii a hudobných škôl. Orchester má za sebou úspešné koncerty v celom Poľsku a v repertoári má aj mimoriadne rozsiahle vokálno-inštrumentálne diela. Niekoľkokrát sa predstavil aj v zahraničí. Dirigentom a umeleckým vedúcim je Marek Kudra, absolvent zborového dirigovania a študent operno-symfonického dirigovania vo Wroclawi.

Umelecký vedúci: Marek Kudra