Peter Zwiebel začal študovať hru na violu v roku 1996 ako žiak I. Paulinovej na Konzervatóriu v Košiciach. Už o dva roky na to, vo svojich 17 rokoch, získal 2. cenu v Súťaži slovenských konzervatórií, pričom prvá cena udelená nebola. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktorú v roku 2005 absolvoval. Už v priebehu týchto rokov pôsobil ako aktívny muzikant - v roku 2001 sa stal vedúcim violovej skupiny European Philharmonic Orchestra na jeho európskom turné, v tom istom roku založil spolu s bratom Marekom Zwiebelom, Petrom Mosorjakom a Andrejom Gálom Zwiebelovo kvarteto. V roku 2004 uspel v konkurze do Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. Po absolutóriu na VŠMU v Bratislave pokračoval v štúdiách na Akademie für Musik der Stadt Basel vo Švajčiarsku ako poslucháč v triede prof. Christopha Schillera. Ako člen Zwiebelovhop kvarteta sa zúčastnil letných kurzov sláčikových kvartet Prague-Wien-Budapest v rakúskom Reichnau (Alban Berg Quartet, Amadeus Quartet, Smetana Quartet, Hagen Quartet, Quatuor Mosäique, Janáček Quartet, Bartók Quartet), kde bola Zwiebelovmu kvartetu udelená cena Thomastik Infeld Preis. Kvarteto navštevovalo tiež kurzy komornej hudby v Bazileji u W. Levina (La Salle Quartet) a R. Schmidta (Hagen Quartet). V súčasnosti je vedúcim violové skupiny Slovenského komorného orchestra B. Warchala, je aktívny aj ako sólista (uviedol diela Bryarsa, Kopelenta, Bokesa, Poprockého, Buffa, Borzíka, Sørensena, van Rossuma a ďalších). Od roku 2008 pôsobí v Quasars Ensemble vedenom Ivanom Buffom, s ktorým sa tiež zúčastňuje prestížnych festivalov v celej Európe. Zároveň je členom komorného orchestra Ostravská banda, ktorý uvádza diela súčasných autorov v Európe a Amerike. V rámci všetkých svojich aktivít sa zúčastňuje mnohých nahrávaní, turné a festivalov ako Bratislavské hudobné slávnosti, Melos Étos, Konvergencie, Orfeus, Nová slovenská hudba, Večery novej hudby, Festival súčasnej hudby v Košiciach, Ostravské dni, Musica Viva (Lisabon), Gaida festival (Vilnius), Varšavská jeseň, Varna Summer alebo európských turné Ostravskej bandy 2008, 2010 či japonských turné so SKO B. Warchala v rokoch 2005, 2007 a 2010, ako aj letných kurzov v Darmstadte s Quasars Ensemble v roku 2012.