Rodák z Nových Zámkov (18.5.1989) začal hru na husliach študovať na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave u Mgr. art. Beáty Magdolenovej, v štúdiu pokračoval na Konzervatóriu v Bratislave (r. 2004-2010). Počas tohto obdobia sa zúčastnil viacerých interpretačnýchkurzov a súťaží: Francouzsko - česká hudební akademie v Telči - prof. Jan Talich, prof. Pavel Kudelásek (r. 2005, 2007, 2008), Neuberger Kulturtage - Univ. prof. Mag. Art. EszterHaffner, Mag. Art. Veronika Schulz, Univ. prof. Gunter Teuffel (2009, 2010, Rakúsko), Burg Feistritz - Prof.Gerhard Schulz (2013, Rakúsko), Humilitas Masterclass - Simone Jandl, Giacomo Tesini (2010 -Slovensko) republika, Medzinárodná husľová súťaž Josefa Szigetiho v Budapešti (2012), Medzinárodná husľová súťaž Andrea Postacchini v talianskom Ferme (2013), V roku 2008 získal ocenenie Najlepší absolvent kurzov (Telč) a v roku 2010 získal 1. miesto na Medzikonzervatoriálnej súťaži v Žiline v odbore Komorná hudba - Sláčikové kvarteto. Spolupracoval s viacerými umelcami, ako napr. Gottfried Boischits (Wiener Philharmoniker), Dalibor Karvay, Quasars Ensemble, Claudio Bahorquez, Eszter Haffner, Klaus Stoppel. V súčasnosti študuje na Hudobnej univerzite v rakúskom Grazi v triede univ. prof. Mag.Art. Eszter Haffner.