Súbor “Altissimo” vznikol v roku 2002 pôvodne ako violové zoskupenie študentov manželov Camelie a Bogdana Vodă. Postupne sa obohatil o ďalšie sláčikové nástroje a vokálnu zložku a výsledkom je jeho dnešná podoba sláčikového orchestra s malým speváckym zborom a sólistami, ktorý má v svojom repertoári hudbu od baroka až po súčasnosť. Podoba orchestra a zboru sa každoročne mení, často v závislosti od pripravovaných projektov. Súbor sa od roku 2003 pravidelne zúčastňuje festivalov Federácie Eurochestries vo Francúzsku a Španielsku a má za sebou množstvo koncertov aj doma v Rumunsku, kde jeho účinkovanie na IV. Medzinárodnom festival Georga Enescu v Bukurešti vysielali aj rumunská televízia a rozhlas.

Umelecký vedúci a dirigent: Bogdan Vodă