Hru na husliach vyštudoval na  konzervatóriu v Košiciach (Š. Demeter, K. Petróczi) a VŠMU v Bratislave (J. Kopelman, A. Jablokov). Už počas štúdia získal v roku 2007 post koncertného majstra Štátnej filharmónie Košice, s ktorou dodnes pravidelne vystupuje aj ako sólista. Bohaté skúsenosti získal aj vo viacerých komorných súboroch. Najvýraznejšie bolo jeho pôsobenie v Quasars Ensemble a Albrechtovom kvartete. Od roku 2014 je tiež umeleckým vedúcim komorného orchestra Musica Cassovia. Vyštudoval tiež dirigovanie na košickom konzervatóriu v triede J. Drietomského a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne v triede R. Štúra a R. Hališku. Absolvoval majstrovské kurzy u renomovaného dirigenta Z. Nagya. Ako dirigent spolupracoval s Filharmóniou Brno, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Moravskou filharmóniou Olomouc, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Národnou filharmóniou S. Lunchevici Kišiňov a ďalšími. Od roku 2007 pôsobí tiež ako zbormajster Košického speváckeho zboru učiteľov, s ktorým pravidelne vystupuje na významných koncertoch, festivaloch a súťažiach doma i v zahaničí. Od roku 2013 je stálym  hosťujúcim  dirigentom  Štátneho  divadla   Košice v tituloch Dialógy Karmelitánok F. Poulenca a Rigoletto G. Verdiho.