Štúdium spevu absolvoval na Konzervatóriu v Košiciach v roku 2001 v triede  J. Šomorjaia, následne sa stal sólistom operného súboru Štátneho divadla Košice. Vysokoškolské štúdia absolvoval na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedre hudby. Je stálym hosťom Štátnej opery v Banskej Bystrici, pravidelne spolupracuje so Štátnou filharmóniou Košice.Koncertoval so ŠKO Žilina, s Filharmonickým orchestrom v Lubline a Bydgoszczi a s Národným Orchestrom Poľského Rozhlasu v Katowiciach. Pravidelne účinkuje na operných festivaloch v Soproni a v Cieszyne. Je držiteľom viacerých víťazstiev a ocenení: Súťaž slovenských konzervatórií - absolútny víťaz, Medzinárodná súťaž M. Schneidera-Trnavského - 2. cena. V roku 2004 získal prémiu Slovenského literárneho fondu za stvárnenie postavy Leporella v opere Don Giovanni (W. A. Mozart), v roku 2010 za postavu Michonneta  (F. Ciléa) a v roku 2013 za postavu Micheleho v opere Il Tabarro (G. Puccini). Literárny fond mu v roku 2011 udelil Výročnú cenu v oblasti divadla za postavu Figara v opere Figarova svadba (W. A. Mozart). Za postavu Michonneta (Adriana Lecouvreur) ho slovenská odborná kritika nominovala na najlepší mužský spevácky výkon sezóny 2009/2010.