Rodák z poľského mesta Brzeg získaval hudobné vzdelanie v​ Štátnej hudobnej škole I. stupňa J. Elsnera v Brzegu v hre na gitaru v triede Bartołomieja Helwinga a v Štátnej hudobnej škole II. stupňa vo Wroclavi v speve v triede prof. Piotra Łykowskiego. Je absolventom Hudobnej akadémie Karola Lipinskieho v poľskej Wroclavi v odboroch hudobné vzdelávanie, zbormajster a cirkevná hudba v triede prof. Jolanty Szybalskiej-Matczak. Okrem toho študuje aj kompozíciu, dirigovanie, teóriu hudby a muzikoterapiu v triede prof. Alana Urbanka. Je asistentom dirigenta v Komornom zbore hudobnej akadémie “Senza Rigore”. Ako dirigent debutoval v roku 2012 s veľkým orchestrom a zborom ProLife na sérii koncertov s dielom Pawla Bębenka „Ranná modlitba za nenarodených”. Bol iniciátorom vzniku a zakladateľom Symfonického orchestra Kniežaťa Juraja II. Piasta. Orchester koncertuje po celom Poľsku a pôsobí pri Centre kultúry v Brzegu. V repertoári má okrem iného IX. symfóniu e-mol A. Dvořáka, Requiem W. A. Mozarta a veľa ďalších diel. Je realizátorom festivalu Tamborrada, ktorý je projektom Európskeho hlavného mesta kultúry Wroclav 2016. Pôsobí aj ako organista v rodnom meste Brzeg.