Rodák z poľskej Legnice (*12.7.1992), kde absolvoval prvý aj druhý stupeň hudobnej školy u Alicieje Dragan. V roku 2005 bol finalistom Národnej husľovej súťaže „Mladý Paganini“ v Legnici a získal štipendium pre najmladšieho finalistu z Dolného Saska. Od roku 2011 pokračoval v štúdiu na Hudobnej akadémii Karola Lipińskieho von Wroclavi v triede prof. Krzysztofa Bruczkowskieho. V roku 2013 získal tretie miesto v Súťaži komorných telies, o rok neskôr na tej istej súťaži získal Čestné uznanie. Ako sólista koncertuje s mnohými hudobnými telesami v Poľsku aj v zahraničí, okrem iného aj so Sláčikovým orchestrom Amati z Mníchova či z wroclavským symfonickým orchestrom. Účinkoval aj na III Medzinárodnom festivale J. Brahmsa vo Wroclavi po boku sólistov z Japonska, Talianska a Srbska. Ako komorný hráč spolupracuje s mnohými telesami. Je koncertným majstrom Študentského symfonického orchestra mesta Brzech, na rovnakej pozícii pôsobí aj vo Wroclavskom symfonickom orchestri „Artbel Ensemble" či v komornom orchestri „Music Label“ v meste Świdnik. Je stálym hosťom filharmónií v Jeleniej Górze a  Wałbrzychu. Je aj členom Straussovského komorného súboru, s ktorým účinkoval na viac ako 100 koncertoch v celom Poľsku.