Sláčikové kvarteto je zvyčajným hudobným telesom? Ale ako znie súhra štyroch saxofónov alebo štyroch trombónov? To vám ukážu dve zoskupenia mladých hudobníkov z maďarského Miskolca, ktorí Vás presvedčia o tom, že aj takéto netradičné spojenie dokáže priniesť úžasný zážitok pri počúvaní klasických aj súčasných známych melódií.