Zbor vznikol v roku 1989 pri Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Lipanoch. Od svojho vzniku pracuje pod odborným vedením zbormajsterky Gabriely Pintérovej. Citlivým a priateľským prístupom k deťom, premyslenou, cieľavedomou a vysoko profesionálnou prácou sa spevácky zbor vypracoval na svoju umeleckú úroveň. Zbor má 40 členov. Sú to chlapci a dievčatá vo veku od 11 do 18 rokov. Pri ZUŠ pracuje aj prípravný zbor, ktorý navštevujú mladšie deti, vedie ho Katarína Cvancigerová, ktorá je zároveň hlasovou pedagogičkou zboru SEPTEMTHILLIS. Korepetítorom obidvoch telies je Jozef Lazorík. Arranžmá skladieb tvorí Miroslav Lenko. V repertoári zboru sú ľudová hudba, gregorián, polyfónia, romantizmus, súčasná hudba, populárna hudba, muzikálová hudba. Okrem skladieb a capella má zbor v repertoári aj skladby so sprievodom hudobných nástrojov: klavír, basa, bicie, husle, flauta, gitara, saxofón...