Od r. 2001 do r. 2013 - sólistka Opery ŠD Košice
Od r. 2000 - sólistka zboru sv. Cecílie, Košice
Od r. 2003 - účinkovanie v rámci Medzinárodného operného festivalu v Miškolci,Maďarsko
Od r. 2001 - spolupráca so Štátnou filharmóniou Košice
Od r. 2002 - spolupráca so sláčikovým orchestrom Musica Iuvenalis
Od r. 2003 - účinkovanie v rámci Medzinárodného festivalu súčasného umenia, Košice
Od r. 2004 - účinkovanie v rámci Košickej hudobnej jari
Od r. 2004 - účinkovanie na Medzinárodnom opernom festivale Viva il canto, Poľsko
Od r. 2004 - účinkovanie na Medzinárodnom opernom festivale, Sanok, Poľsko
Od r. 2005 - účinkovanie na Medzinárodnom opernom festivale, Šopron, Maďarsko 
Od r. 2005 - spolupráca s Bydgoszczskou filharmóniou a Filharmóniou Lublin 
Od r. 2005 - účinkovanie v rámci Sakrálneho festivalu, Košice
Od r. 2006 - hosťovské predstavenia, Nowy Sacz, Poľsko
2000 - Čestné uznanie poroty na Súťaži študentov konzervatórii Slovenskej republiky
2001 - Koncert s Karldsfeltským symfonickým orchestrom, Mníchov, Nemecko
2003 - Na základe osobného pozvania organizátorov účasť na Medzinárodnej konferencii „ Vzdelávanie a výchova mládeže v kultúrnych ustanovizniach Európy ", Krakov, Poľsko
2006 - koncert v rámci Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos - Étos, Bratislava
2006 - účinkovanie v Štátnej Opere Banská Bystrica
2006 - účinkovanie na Zvolenských zámockých hrách, Zvolen
2006 - Novoročný koncert, Poľský Tešín, Poľsko
2006 - Galakoncert v rámci Dní mesta Košice, Košice
2006 - účinkovanie na Medzinárodnom hudobnom festivale mladých, Shizuoka, Japonsko
2007 - víťazka Medzinárodnej spevackej súťaže, Spoleto, Taliansko
Ako hosťujúca umelkyňa účinkovanie: Poľsko, Nemecko, Maďarsko, Francúzsko, Japonsko.