Košická klaviristka - korepetítorka. Pracuje v Štátnom divadle Košice ako korepetítorka opery a taktiež na speváckom oddelení Konzervatória na Timonovej ulici. Okrem stálych zamestnaní hosťuje v Štátnej filharmónii Košice, v minulosti taktiež v opere Banská Bystrica. Od roku 2011 je stálou korepetítorkou svetovej speváckej súťaže Musica Sacra v Ríme. Je organizátorkou a autorkou mnohých projektov, prevažne operných koncertov, ako napríklad Mosty Európy, Česko-slovenské operné nádeje, Verdi Gala, ale aj benefícií pod hlavičkou Rotary Klubu Košice Classic, ktorého je členkou, ako bol koncert Päť dám pre Adama , Srdce na dlani. Spolupracuje s množstvom operných spevákov zo Slovenska, ale aj zo sveta, tiež s inštrumentálnymi hráčmi. Účinkovala v rôznych kútoch sveta - Poľsko, Taliansko, Španielsko, Mexiko atď. V svojom repertoári má nespočetné množstvo opier a sakrálnych diel.