Je absolventkou košického Konzervatória (Ľudmila Šomorjaiová) a VŠMU v Bratislave (Magdaléna Blahušiaková). V roku 2002 sa stala laureátkou medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského v Trnave, na ktorej obsadila 2. miesto. V tom istom roku absolvovala majstrovské kurzy u Giuseppe Morina v Bratislave, Alaina Nonata a Sarah Meredith v Bne. Od roku 1997 pôsobí ako hosťujúca sólistka opery Štátneho divadla v Košiciach, kde naštudovala postavy Cherubína (Figarova svadba), Oľgy (Eugen Onegin), Feneny (Nabucco), Háty (Predaná nevesta), Sorceress (Dido and Aeneas), Carmen (Carmen) a Isabelly (Talianka v Alžíri). Od roku 2001 hosťuje aj v Opere SND. Bratislavskému publiku sa predstavila v úlohách Tisbe (Popoluška), 3. chlapca a 3. dámy (Čarovná flauta), Glaši (Káťa Kabanová), Gertrúdy (The Players), Dryády (Ariadna na Naxe), Loly (Sedliacka česť), Costanze (Opustený ostrov). Gabriela Hübnerová je žiadanou interpretkou vokálno-inštrumentálnych diel. Venuje sa i kantátovej a oratoriálnej tvorbe. Spolupracuje so Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, SKO Bohdana Warchala, Musicou aeternou, Českou filharmóniou Brno a Komornou filharmóniou Praha. K jej koncertnému repertoáru patrí Magnificat J. S. Bacha, Pergolesiho Stabat Mater, Omša C dur, Theresienmesse, Paukenmesse, Nelsonmesse,Schöpfungmesse, Grosse Orgelmesse a Stabat Mater J. Haydna, Korunovačná omša, Requiem a Missa brevis W. A. Mozarta, 9. symfónia L. v. Beethovena, Petite Messe solennelle G. Rossiniho, Vianočné oratórium C. Saint-Saensa a 3. symfónia G. Mahlera. Spolupracovala s dirigentmi L. Mátlom, T. Koutníkom, S. Vavrínkom, P. Ferancom, U. Schneiderom, Z. Mullerom, B. Kochom, G. Ménesim, E. Colomerom, E. Volpem, O. Lenárdom, A. Parrottom, F. Haiderom. Z režisérov menujme J. Bednárika, S. Sprušanského, B. Hončarivovú, Z. Lackovú, M. Hubu a G. Marrasa. Má za sebou niekoľko zahraničných vystúpení v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku a Brazílii. Takmer pravidelne hosťuje na operných festivaloch v Poľsku, Šoproni, Miskolci, na Medzinárodnom hudobnom festivale Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou a na Festivale starej hudby v Brne. Jej posledným úspechom bola spolupráca na koncertnom predvedení opery Mathilde de Guise J. N. Hummela pod taktovkou francúzskeho dirigenta Didiera Talpaina a poprednými zahraničnými umelcami Philipom Do, Pierrom-Ivesom Pruvotom a svetovou sopranistkou Iríde Martinez.